lördag 23 maj 2009

Jordisering motverkar växtsjukdomar - även päronrost


I fredagens SkD kunde man läsa en artikel om att päronträden är hotade av päronrost, en svampsjukdom som sprids av asiatiska prydnadsbuskar. Man skriver att den enda lösningen är att gräva upp och bränna de kinesiska enarna. Detta är fel - det finns ytterligare en, och dessutom helt överlägsen, lösning på problemet: JORDISERING. På bilden ser ni mitt 15 m höga och närmare 100 år gamla päronträd. Detta har också haft päronrost och överlevt detta och ger numera stora skördar tack vare jordisering. Varje år slår nya skott ut längs hela stammen.
(Klicka på bilden för större storlek)

torsdag 19 mars 2009

Årets pumpaodling har startat!

I söndags startade jag årets rekordodling av pumpa. Detta innebär att jag filade, blötlade och planterade fröet i en kruka. Fröet, som vanligtvis betingar ett pris av ca. 2000 kr, har jag fått av Quinn Werner, en mina många rekordodlingskollegor i USA. Quinn är rankad som världens främste odlare av rekordpumpor. Som vanligt kommer jag att lägga ut mitt rekordodlande på den amerikanska pumpasajten bigpumpkins.com. Nu väntar jag bara på att de första bladen skall komma upp.

Radio P1 KLOTET

På Radio P1-programmet KLOTETs hemsida kan man läsa om jordisering, samt även lyssna på ett klipp ur programmet Naturbruk från 2006, där jag berättar om jordiseringsmetoden.

torsdag 1 januari 2009

Miljöreflektioner vid årsskiftet 2008-2009

Ännu ett miljö- och odlingsår har passerat, och jag tvivlar på att 2009 kommer att medföra något nytt. Tyvärr är det bara att konstatera att åren går men svälten består. Om jordiseringsmetoden hade tillämpats i u-länderna hade antagligen ett stort antal individer fått vara med om årsskiftet 2008-2009, men tack vare våra miljö- och biståndsorganisationers (däribland SIDA) försummelse, har dessa människors liv gått till spillo. Sedan början av 90-talet har jag år efter år bevisat den enorma växtkraft jordiseringsmetoden ger. De som följt mina rekordodlingar kan intyga att metoden medför en mycket kraftigt ökad skörd, och detta med hjälp av en metod som är helt och hållet ekologisk, och som dessutom bidrar till att minska sopberget och till att binda koldioxid.
Förut var jag ofta förvånad över att miljörörelsen så fullkomligt struntade i att inse vilken befrielse det skulle innebära för u-ländernas fattiga och svältande människor, om dessa fick kännedom om den otroliga växtkraften vid jordisering, samt de många ekonomiska och miljömässiga fördelarna vid tillämpandet av denna metod. Numera förvånas jag inte längre. Jag har insett att biståndsorganisationerna primärt är intresserade av sin egen berömmelse – inte att verkligen fullgöra sitt uppdrag som bl a är att bistå utvecklingsländerna med information och kunskap om hur människorna där kan bli självförsörjande. Då jag kontaktat biståndsorganisationer, riksdagen, miljöorganisationer, SVT och massmedia i allmänhet för att upplysa dessa om de många fördelarna med jordiseringsmetoden, envisas man med att ignorera informationen. Trots de fantastiska odlingsresultat som år efter år erhålls av jordiseringsmetoden väljer man att hålla tyst om detta. Att underlåta att sprida information som kan vara till gagn för svältande människor, är en försummelse som innebär att man rent konkret medverkar till att ett stort antal människor dör långt tidigare än nödvändigt. För en förnuftigt funtad människa med hyfsat intakt moral framstår detta som fullkomligt obegripligt.

Jag hoppas innerligt att människorna under 2009 äntligen får upp ögonen för att komposteringsmetoden inte är den frälsningsmetod miljöetablissemanget under så lång tid försökt indoktrinera oss med.
För den som fortfarande tror att kompostering är en ofarlig sysselsättning för människor och miljö rekommenderar jag följande länkar (finns på min hemsida http://www.skurupsborren.se/):
Gas- och mögelfaran vid kompostering
Dödad av kompost (artikel i Expressen 13/6-08)
How you can catch deadly legionnaires' disease from garden compost (Mail Online)
Legionnaires' disease and potting mix
http://www.skurupsborren.se/bistands-dumhet.html
Läs om kretsloppsexperimentet Biosfär 2
Tyska försök med omogen kompost

Sluta kompostera börja jordisera så får du också rekordväxtlighet!!!
Dessutom inga näringsförluster eller för människor och miljö skadliga gaser,
mögel m.m. som vid kompostering och ytgödsling.