onsdag 10 december 2008

Nära en miljard människor svälter, rapporterar TT

I Sydsvenskan kunde man idag läsa att nära en miljard människor i världen svälter. "Idag lever 963 miljoner människor under svältgränsen, rapporterar FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO" (TT).
För att minska svälten krävs enligt FAO "årliga investeringar på 30 miljarder dollar fram till år 2015 i fattiga länder, framför allt för att stimulera jordbruket. Den viktigaste orsaken är de dramatiska prisökningarna på livsmedel de senaste åren."

En lösning på svälten vore om man tillämpade jordiseringsmetoden i alla länder där svält råder. Om man i dessa länder tillvaratog köks- och trädgårdsavfall, avföring från djur och människor, och borrade ner detta i trädgårdar, på odlingslotter och varhelst man önskar ökad växtlighet så skulle en stor del av svälten kunna avhjälpas genom att tillgången på livsmedel skulle öka dramatiskt. Många skulle även kunna bli självförsörjande då det gäller livsmedel, och beroendet av bistånd skulle minskas.
Men organisationer som t ex SIDA motarbetar sedan många år tillbaka jordiseringsmetoden, med motiveringen att de "har sina egna experter" som de lyssnar på i denna typ av frågor. Var och vem svaret kommer ifrån är tydligen viktigare än själva svaret. Slutmålet, dvs att avhjälpa svält och fattigdom, är uppenbarligen inte av prioritet
.

Inga kommentarer: