tisdag 24 juli 2007

Indoktrinering

Propagandan för kompostering är baserad på en falsk grundhypotes och genom att den upprepats ihärdigt under lång tid har även normalt tänkande människor inte ifrågasatt hypotesens riktighet. Något mer likt sagan om ”kejsarens nya kläder” kan man knappast tänka sig…
Miljöetablissemanget har indoktrinerat hela samhället, så att komposterandet nu återfinns på samtliga nivåer i samhället. Jag är en av mycket få människor som begripit hur kompostering är ett hinder för utveckling av miljöteknik. Detta trots att vi lever i en tid då miljöengagemang anses vara så bra.... Tyvärr verkar de flesta tycka att miljöengagemang endast handlar om att vi ska byta till lågenergilampor och annat krafs som har föga påverkan på miljön...

Inga kommentarer: