söndag 22 juli 2007

Låt din trädgård bli din gröna hushållsgris

Debattartikel publicerad i ett flertal tidningar under 1996:
Låt din trädgård bli din gröna hushållsgris!
Kompostering och ytgödsling innebär att det biologiska avfallets alla fina växtnäringsämnen aldrig kommer ner i rötternas livsrum utan oxideras och förbrännes av luftsyret så att endast i stort sett askhalten i återstår. Eller som det mycket riktigt står i en ledare i Kvällsposten den 9/4-96, med rubriken ”Soptippen en parentes som förbränning av sopor. Förbränningen är i princip samma process som kompostering, bara lite snabbare.” Jordisering däremot är att bringa biologiskt avfall ner i jorden inom räckhåll för rötter medan det är färskt, genom plöjning, grävning, borrning, så att hela näringsinnehållet kommer växter, maskar och mikroliv tillgodo. Behåll rötternaNaturens verkligt stora tillämpning av jordiseringsmetoden är det som sker när rötterna efter avdöda växter brytes ner i jorden och blir ny prima näring till nästa generation växter. Det är det perfekta kretsloppet och det är så matjordslagret har bildats. Varje trädgårdsodlare bör ha detta i åtanke och inte nödvändigtvis rensa bort avdöda rötter och växtdelar ur jorden. Naturen jordiserar således i huvudsak endast växternas rotmassa. Detta räcker för en jämn balans i arternas utveckling och överlevnad och lagom tillväxt av matjordslagret. Men det räcker inte till mat åt jordens växande befolkning; för detta krävs att en allt större del av växtlighetens överjordsmassa som är oanvändbar som mat återförenas till jorden inom räckhåll för rötterna på det som ska bli nästa skörd. Men det ska ske medan avfallet är färskt, innan luftsyret hinner börja sin näringsförödande oxidationsprocess. Det finns tyvärr de som påstår att biologiskt material måste vara nedbrutet genom förmultning för att kunna tjäna som växtnäring. Om detta varit sant hade inga växter funnits. Vilda växter har nämligen endast haft tillgång till näring från ruttnande rötter från tidigare växter och är programmerade att utnyttja nerbrytningsprodukterna vid förruttningen nere i jorden. Jordisering är därför den enda metod som jämte ökad växtlighet sänker koldioxidhalten i atmosfären så att växthuseffekten minskar. Värdelös ytgödslingFörmultning är en oxidationsprocess som kräver full tillgång till luftsyre och kan därför endast förekomma ovan jordytan. Processen innebär ett nästan totalt förintande av biologiskt material; endast mineralerna återstår. Därför har avfall som jordens växtlighet lämnat ifrån sig ovanpå jordytan inte bidragit till att öka matjordslagrets tjocklek under gångna årmiljoner, tillskottet är lika med noll. Det är också den nakna sanningen ifråga om värdet av den ständigt upprepade rekommendationen att ytgödsla med biologiskt avfall och kompostrester. Naturen själv tar således inte hand om ovanjordsavfallet för direkt återvinning utan låter det återgå till oorganiskt material, enkla kemiska föreningar och grundämnen. Men eftersom jordens folkmängd ökar snabbt samtidigt som den tillgängliga och produktiva matjordsarealen drastiskt minskar, är det hög tid att vi snarast inleder systematisk återvinning av den enorma resurs som finns i det biologiska avfallet på jorden. Det riktiga sättet för detta är att avfallet i så färskt tillstånd som möjligt plöjs, grävs eller borras ner i jorden vid rötterna på livsmedelsproducerande växter. Låt din trädgård bli din gröna hushållsgris. Den gammaldags hushållsgrisen var i fetaste laget för att vara hälsosam. Din gröna hushållsgris ger dig däremot giftfria, hälsosamma grönsaker, bär och frukt i riklig mängd.

Inga kommentarer: