torsdag 26 juli 2007

Afrikanska dyngbaggar hjälper naturen att jordisera

I tidskriften Vakna! (8 mars 1996) publicerades en artikel "Afrikanska dyngbaggar till undsättning" författad av Vakna!s korrespondent i Sydafrika. Artikeln beskriver hur afrikanska dyngbaggar gräver ner kospillning. Här följer ett utdrag ur artikeln:
" När man först förde in boskap i Australien för två hundra år sedan, vem hade då kunnat förutse de allvarliga problem det skulle leda till? Allteftersom tiden gick blev betesmarker översållade med kospillning, vilket hindrade gräset från att växa på en del platser eller gjorde det oätligt för boskapen. Högarna av spillning blev så småningom väldiga härdar, där otrevliga flugor förökade sig. Enligt en rapport i tidskriften Africa - Environment & Wildlife hade problemet på 1970-talet blivit en "ekonomisk och ekologisk kris som antagit enorma proportioner". Det har beräknats att en areal på "mer än två miljoner hektar betesmark blev obrukbar varje år. Stora mängder kväve gick inte tillbaka till jorden på grund av att kreatursspillning inte kom ner i jorden, och antalet flugor nådde epidemiska proportioner."
Vad var det då som hade slagit fel? I Afrika skulle dyngbaggarna snabbt och effektivt ha befriat markerna från spillningen genom att gräva ner den ( = jordisering). Jorden skulle därigenom ha blivit gödslad och uppluckrad, och växtkraften skulle på så sätt ha förbättrats. Samtidigt skulle skadliga arter av flugor ha hållits under kontroll, parasiternas ägg ha förstörts och spridandet av bakteriella sjukdomar ha förhindrats.
Vad de tidiga bosättarna i Australien inte insåg var att de australiensiska dyngbaggarna bara bearbetar de små, hårda kulorna av spillning från de inhemska djuren och inte kan ta hand om den stora, mjuka spillningen från boskap.
Vad skulle man göra? Jo, importera dyngbaggar från andra länder. Den afrikanska sorten (som det finns omkring 2000 arter av) tar hand om enorma mängder mjuk spillning, till exempel elefantspillning. Att skaffa undan kospillning är inget som helst problem för de här dyngbaggarna. Men vilken mängd dyngbaggar det behövs för att klara jobbet! I Africa - Environment & Wildlife rapporterades det att i en nationalpark "har man räknat till 7000 dyngbaggar i en enda hög av elefantspillning", och i en annan nationalpark "samlade man på 12 itlmmar ihop 22746 baggar från en 7-kiloshög av elefantspillning".
Som väl är förbättrades situationen betydligt tack vare de afrikanska dyngbaggarna. "

Inga kommentarer: