fredag 27 juli 2007

Lever som jag lär

Debattartikel som jag publicerade i Expressen, den 11 januari 1994:

Jag lever som jag lär! Om Sveriges manliga befolkning som bor i villor eller sommarstugor började att kissa i borrade hål, skulle snabbt, enkelt och billigt stora miljövinster göras. Vatten och reningsverk sparas, liksom vattendrag, sjöar och hav. Kissandet ersätter konstgödsel i trädgårdarna. Hålen är även utmärkta för extra djupbevattning under torra somrar, varigenom mycket vatten sparas. Hålen borras 30-40 cm djupa där man vill öka växtligheten och skördarna, t ex vid fruktträd, bärbuskar, i rabatter, köksland, växthus. Rötterna lockas på djupet, ingen ytavdunstning sker och växterna blir mindre känsliga för torka, sjukdomar och luftföroreningar. Innehållet i urinen återvinnes till 100 procent som giftfritt foder åt maskar, mikroliv och näring till växterna. Strös lite jord över hålet blir det helt lukt- och flugfritt. Den som har grannar nära inpå sig kan snickra ett litet lätt och flyttbart insynsskydd. Och det enda som behövs för denna enkla miljöinsats är en handdriven jordborr. För detta ändamål är en jordborr helt överlägsen spaden. Det skrivs så mycket i tidningar och böcker och pratas i radio och TV om miljöproblemen, men ytterst få nya lösningar kommer fram som leder till att situationen förbättras. Försöker man lansera nya ideer och metoder inom miljö är genast experter framme och känner sig trampade på tårna och sätter käppar i hjulen. Många gånger utan att ens närmare ha satt sig in i vad saken gäller. Detta är tyvärr en mycket typisk svensk företeelse.

Börje Gustavsson, miljöinnovatör

Bilden ovan publiceras med tecknarens (Sverker Ek) tillstånd.

1 kommentar:

Josef Boberg sa...

Hejsan,

Kolla gärna på min hemsida under rubrik nr F38:1 om det här med urin...

Ha det...
vännen Josef