söndag 22 juli 2007

Välkommen till Miljöinnovatör Börje Gustavssons miljöblogg

I nära samarbete med naturen själv har jag utvecklat maximalodlingsmetoden - vilket innebär jordisering, djupluckring och djupbevattning. Denna odlingsmetod är helt ekologisk och hundraprocentig både i fråga om kretslopp och återvinning, alltså utan konstgödsel, bekämpningsmedel eller genmanipulering. Kompostering, ytgödsling och att använda växtresterna från jordbruket till biogas samt elda upp halm i fjärrvärmeverk är ett självbedrägeri som bidrar till svälten på jorden samt växthuseffekten.
På dessa sidor finner du svaren på dina frågor om maximalodling, plantering, dränering, djupbevattning, borrning, gas- och mögelfaran vid kompostering, samt vad vi kan göra för att minska svälten i världen samt minska koldioxidöverskottet.

Inga kommentarer: