torsdag 26 juli 2007

Naturen är den store jordiseraren

Om mer biologiskt avfall på jorden JORDISERADES, dvs gräves, plöjes eller borras ner, skulle ingen behöva svälta, lufthavet bli renare och koldioxidöverskottet minska. Naturen är själv den store jordiseraren genom att låta de döda växternas rötter ruttna i jorden och bli näring till nästa generation växter.

Inga kommentarer: